12 listopada 2017

TECHNOLOGIA 3D

GRUPA

Zajęcia odbywają się w grupach 15-25 osób

WIEK

Uczestnicy zajęć powinni być w przedziale wiekowym 6-16 lat

CZAS TRWANIA

Zajęcia trwają 1 godzina

Podczas zajęć

Uczniowie będą mieli możliwość poznania technologii druku 3D oraz tworzenia trójwymiarowych obiektów.

Cel zajęć: nabycie umiejętności używania nowych technologii w procesie twórczym. Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem logicznego myślenia.

Metody pracy: techniki plastyczne, techniki multimedialne, praca z wykorzystaniem narzędzi 3D

Formy pracy: praca indywidualna i grupowa