12 listopada 2017

SZTUKI WIZUALNE

GRUPA

Zajęcia odbywają się w grupach 15-25 osób

WIEK

Uczestnicy zajęć powinni być w przedziale wiekowym 7-16 lat

CZAS TRWANIA

Zajęcia trwają 2 godziny

Podczas zajęć

Uczniowie będą mieli możliwość poznania podstawowych technik tworzenia postaci, digitalizacji rysunków oraz budowania historii.

Cel zajęć: kreowanie postaci - tworzenie, rysowanie, oznaczenie atrybutów z użyciem nowych technologii.

Metody pracy: techniki plastyczne, techniki multimedialne i storytelling

Formy pracy: praca indywidualna i grupowa