12 listopada 2017

MULTIMEDIA

GRUPA

Zajęcia odbywają się w grupach 15-25 osób

WIEK

Uczestnicy zajęć powinni być w przedziale wiekowym 10-16 lat

CZAS TRWANIA

Zajęcia trwają 1 godzina

Podczas zajęć

Uczniowie będą mieli możliwość poznania podstawowych technik multimedialnych.

Cel zajęć: nabycie umiejętności wykorzystania nowych technologii w procesie twórczym. Kreowania przestrzeni oparte o logiczne myślenie.

Metody pracy: techniki plastyczne, techniki multimedialne, praca z wykorzystaniem tabletu i dedykowanych aplikacji

Formy pracy: praca indywidualna i grupowa